Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

30.06.11 Usnesení Rady Města č. 9

U S N E S E N Í  č. 9

z neveřejného jednání Rady města Rovensko pod Troskami

konaného dne 8. června 2011 od 18.30 v zasedací místnosti budovy radnice.

Rada města Rovensko pod Troskami

I. Schvaluje:

1. Zápis knihovnice  K. Matysové do ročního studijního kurzu – Škola muzejní propedeutiky, který pořádá Asociace muzeí a galerií s podporou Ministerstva kultury. Rozsah kurzu je 54 hodin a cena kurzu činí 2.000,- Kč. Starost o Městské muzeum v Rovensku p. Tr. přejde od 1.7.2011 do náplně práce práce K. Matysové.

2. Ustavení tříčlenné letopisecké komise (Bc. Jiří Bíma – předseda, Jiřina Bláhová – členka, Mgr. Hana Jalušková – členka).

3. Ustavení čtyřčlenné kulturní komise (Bc. Kateřina Matysová – předsedkyně, Bc. Jiří Bíma, David Majer, René Rychtr – členové).

4. Termín oslav výročí 640 let města Rovensko pod Troskami na 16., 17.a 18.září 2011.

5.  Otevírací dobu Informačního střediska po dobu sezóny (příloha č. 1).

6. Vybudování oplocení fotbalového hřiště, realizované z prostředků TJ Sokol Rovensko pod        Troskami.

7. Otevření sběrného dvora na sběr tříděného odpadu  i o sobotách (od 10.00 do 12.00 hod.), a to od 1.července 2011.

8. Dočasnou uzavírku komunikace U hřiště, dne 25.6.2011, po dobu koncertu skupiny Turbo.

9. Umístění sloupů v projektu  kabelového vedení veřejného osvětlení v ul. Nábřežní

10. Opravu lávky v Křečovicích.

11. Nevyhovět žádosti p. Vosáhla na pokácení náletové břízy a břízu nepokácet.

II. Pověřuje:

1. Paní starostku zjištěním přesnějších informací o firmách, cenách a způsobu provádění personálního auditu.

2. Pana místostarostu Bc. Jiřího Bímu, rozborem nabídek tří telefonních operátorů, z nichž pak bude vybrána ta, která přinese městu nejefektivnější úspory.

3. Paní starostku oslovením několika pokrývačských firem, aby zaslali své nabídky na opravu střechy na velké budově základní školy.

4. Paní starostku zjištěním podmínek, za kterých by město mohlo požádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemku p.č. 2272 do vlastnictví města.

III. Bere na vědomí:

1. Přijetí nové zaměstnankyně (brigádnice) na půl úvazku a na dobu určitou, na pozici účetní rekreačního zařízení Palda. V souvislosti s tím i nutnost změny organizační struktury města.

2. Žádost p. ředitele Měkyny o pomoc při opravě ulomeného kolene u atiky s tím, že opravu zajistí samo vedení školy, město bude nápomocno jen  informacemi sloužícími k zajištění plošiny.

3. Opětovné vyčištění požární nádrže kvůli zanesení bahnem po vydatných srážkách a návrh příspěvku   10 000,- Kč za její údržbu SDH Rovensko pod Troskami s tím, že návrh na příspěvek bude předložen zastupitelstvu ke schválení.

4. Stanovisko Úřadu práce v Semilech, které potvrzuje možnost přijetí 3 lidí evidovaných na úřadu práce, kteří budou vykonávat veřejně prospěšné práce pro město.

5. Ocenění tří občanů našeho města za jejich statečné chování při loupeži na rovenské poště, které na popud Policie ČR proběhlo v obřadní síni radnice dne 31.5.2011.

……………………….                   ………………………                   …………………….

Zdeňka Nejedlá                               Bc. Jiří Bíma                                  Marek Náhlovský

starostka                                           ověřovatel                                      ověřovatel

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:410
TÝDEN:4044
CELKEM:1399725

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami