Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

Aktuality města

Uzavírky komunikací

Vážení občané.
Vzhledem k pokračující výstavbě kanalizace ve městě je nutné od 15.3.2015 přistoupit k úplným uzavírkám mj. ulic Komenského, Revoluční a Tyršova, kudy jsou trasovány linky pravidelné autobusové dopravy.
Na křižovatce Na Týně bude zřízena náhradní zastávka Rovensko p.Tr.- U školy, kde budou ukončeny linky 358 Turnov-Rovensko p.Tr. a linka 553 Lomnice n.P.-Rovensko p.Tr. (autobusy nezajedou na náměstí).
Pro spojení do Turnova doporučujeme využít vlaku.
Linka 542, která Rovenskem p.Tr. vybranými spoji projíždí, bude odkloněna přes Štěpánovice, Radvánovice, Hnanice do Borku a Troskovic.
Doprava dětí z obcí Ktová a Újezd p.Tr. do školy v Rovensku p.Tr. bude zajištěna linkou 350 Liberec-Turnov-Jičín, na níž bude u vybraných spojů přidáno zajetí do zastávky Rovensko p.Tr. náměstí. Odtud budou muset dojít pěšky.
Případní cestující ze Semínové Lhoty mohou využít vlaku.
Předpokládané ukončení této fáze uzavírky je 30.6.2015. Navazovat bude další fáze, kdy se nebude dát projet křižovatkou Na Týně vůbec. Tato situace bude zpracována a zveřejněna následně dle vývoje stavebních prací.

Jízdní řády: lV_0540350 lV_0670542 lV_0540370 lV_0670553 lV_0670358

Děkuji za pochopení
Jiřina Bláhová, starostka
Dne 9.3.2015

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY – NEPRŮJEZDNÝ MOSTEK PŘES ŘEKU VESELKU
Upozorňujeme občany, že od poloviny února 2015 bude neprůjezdný mostek přes řeku Veselku u domu Melichových, Husova ul. čp.  28, Rovensko pod Troskami. Jedná se o mostek spojující ulice Husovu a Riegrovu směrem k Boroví. Přístup bude možný Riegrovou ulicí.

Jiřina Bláhová, starostka
V Rovensku pod Troskami dne 4.2.2015


ODKANALIZOVÁNÍ ROVENSKA POD TROSKAMI
Zpráva VHS Turnov ze dne 27.1.2015

Vážení občané Rovenska pod Troskami,
během ledna byly opětovně zahájeny práce na výkopových pracích na stavbě odkanalizování města. Níže uvádíme informace k omezení v průjezdnosti.

V současné době práce probíhají na následujících staveništích:

 • Revoluční ul. (směrem na Týn) – práce probíhají na částečnou uzavírku, silnice je v jednom jízdním pruhu průjezdná
 • Žižkova (od náměstí ke křížku) – práce probíhají na plnou uzavírku silnice, silnice je neprůjezdná
 • U Hřiště (okolo fotbalového hřiště) – práce probíhají na plnou uzavírku, silnice je neprůjezdná
 • Matouškova – práce probíhají v zadní části ulice, silnice je s omezením průjezdná
 • Riegrova – část k Boroví – práce probíhají na částečnou uzavírku, silnice je s omezením průjezdná
 • Havlíčkova – Zahradní (horní část Habeše) – práce probíhají na plnou uzavírku silnice, silnice je neprůjezdná
 • lokalita ČOV (u přejezdu ČD) – zde probíhají práce na dokončení čistírny odpadních vod

Následně budou práce zahájeny:

 • Tyršova (od pošty směr k nádraží) – práce budou zahájeny od února a budou probíhat prozatím na částečnou uzavírku, silnice bude v jednom jízdním pruhu průjezdná
 • Bezejmenná ulice pod hřbitovem
 • Riegrova – část k nábřeží, rovněž část do Boroví
 • Riegrova – Husova – výstavba mostu přes Veselku (od února bude zbourán stávající mostek přes Veselku, bude zahájena výstavba nového mostu, tato část města bude až do léta neprůjezdná)
 • Jiráskova (horní část ke křížku) – předpoklad zahájení prací duben

Od přelomu března a dubna budou zahájeny práce na komunikacích v postupu dle výstavby kanalizace (příprava podkladních vrstev pro pokládku asfaltů). Dále po dokončení jednotlivých kanalizačních a vodovodních řadů budou postupně prováděny práce na jednotlivých přípojkách (přípravy pro možnost napojení jednotlivých objektů).

Letošní rok bude velmi náročný na průjezdnost ve městě s ohledem na nutné práce pro letošní rok, rovněž není jednoduché zajistit v krátké době a během prováděných prací větší úklid. Pravidelně proto bude 3 x týdně jezdit po městě zametací vůz (s omezením v zimním období při mrazu a sněhu).

Konec celé stavby je plánován na přelom srpna / září letošního roku. Z těchto důvodů Vás velmi žádáme o trpělivost a shovívavost.

S úctou
Andrea Bímová, investiční technik VHS Turnov
tel. 602 786 843, email: bimova@vhsturnov.cz


UPOZORNĚNÍ K ÚHRADĚ MÍSTNÍCH POPLATKŮ

Žádáme občany, kteří nemají uhrazeny místní poplatky za komunální odpad a psy, aby tak učinili neprodleně. Poplatek za komunální odpad je splatný do 30.9. a poplatek za psy do 30.4. příslušného kalendářního roku. Poplatek je možné uhradit bezhotovostně na účet Města Rovensko pod Troskami č. 1263105319/0800 pod VS, který vám bude sdělen na tel. 481 382 236 a 481 382 119
nebo v hotovosti do pokladny MěÚ, kancelář v přízemí, ve dnech:
pondělí   8.00 – 12.00  13.00 – 17.00 hod.
středa     8.00 – 12.00  13.00 – 17.00 hod.
čtvrtek    8.00 – 12.00 hod.
pátek      8.00 – 12.00  13.00 – 14.00 hod.

Jiřina Bláhová, starostka


Informace Busline a.s. a objížďkový jízdní řád linek 0670542 a 0540350


Územní plán Rovensko pod Troskami 

Změna č. 1 Územního plánu – Výzva občanům 

Novinky z infocentra

Projekt snížení energetické náročnosti ZŠ


Profil zadavatele     OdKomunityRovensko p. Tr. na mapovém portálu

Město

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:406
TÝDEN:4040
CELKEM:1399721

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami