Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

Současnost

Město Rovensko pod Troskami

Rovensko pod Troskami leží v samém středu Českého ráje, jedné z nejpůvabnějších a nejkrásnějších oblastí České republiky.

Nevelkému malebnému městečku v údolí říčky Veselky, o němž první písemná zmínka sahá až do roku 1371, vévodí jedna z nejtypičtějších zřícenin a dominant naší vlasti, skutečný symbol Českého ráje – hrad Trosky. Nejen tento třetihorní čedičový útvar dvojvěží, se zbytky středověkého hradu, nemající obdoby na celém světě, ale celé blízké okolí města láká návštěvníky bezpočtem překrásných přírodních scenérií a nejednou kulturní památkou.

Ideální poloha města, jako významné křižovatky turistických cest a optimálních vzdáleností k většině charakteristických, mnohdy i světově proslulých přírodních a historických partií Českého ráje, vytváří z Rovenska pod Troskami přirozené středisko cestovního ruchu. Je jen málo míst, která mohou svým návštěvníkům předložit tak bohatou, pestrou a snadno dostupnou nabídku k rozmanitým výletům, s význačnými doklady lidové architektury a dalšími jedinečnými výtvory přírody i lidských rukou.

Úchvatné panoráma Českého ráje se všemi typickými znaky této krajiny lze shlédnout z nedalekého Kozákova (743 m n. m.), známého výskytem drahokamů.

Největší pamětihodností města je starobylá zvonice, se třemi unikátními zvony, obrácenými v klidu srdcem vzhůru, které se uvádějí do pohybu šlapáním. Zvony jsou často označovány jako „rebelantské“, protože daly signál k prvnímu povstání selského lidu v tomto kraji proti útlaku církve a šlechty v období násilné rekatolizace. Lid z Rovenska pod Troskami a okolí vidlemi a cepy zahnal na ústup vojsko, povolané na pomoc jezuitům, dostihl a v Libuni ukončil život hlavního původce násilí, neblaze proslulého jezuitu Burnátia. Další vojenská posila však vzbouřence rozehnala a vůdcové vzpoury byl i popraveni. K dalšímu povstání v Rovensku pod Troskami a okolí došlo v roce 1775, kdy se do jeho čela postavil rovenský purkmistr Václav Brožek. Tehdy poddaní obsadili zámek Hrubou Skálu a vynutili si robotní úlevy.

Rovenský chrámu svatého Václava na Týně, je jedna z nejvýznamnějších architektur gotiky severních Čech, a je doplněna neobyčejně hodnotnou středověkou kamenickou výzdobou – k němu se váží jména tří historických osobností. Kališnického kněze Šimona Tadeáše Budeciuse, který později působil jako tajný rada na císařském dvoře Rudolfa II. a na základě císařského privilegia z roku 1601 vedl hledání nových nalezišť zlata, stříbra a drahých kamenů, zkoušel alchymisty před nástupem do služeb panovníka a zároveň vykonával dozor nad všemi nalezišti v Čechách. V chrámu pod kazatelnou je pochován znamenitý hudebník, zdejší rodák a kantor Václav Karel Holan Rovenský, pozdější varhaník vyšehradský, jehož kancionál „Kaple královská“ z roku 1694 má v historii české barokní hudby význačné místo. V rovenském chrámu také působil vlastenecký kněz a národní buditel, rodák z nedalekého Turnova, přítel a spolupracovník Josefa Jungmanna – Antonín Marek (1785-1877).

Další památkou je vrcholně barokní plastika – sloup se sochou P. Marie na náměstí z roku 1744, doplněn kamenickou prací významného lidového sochaře Jana Zemana ze Žernova z roku 1845, který je autorem dalších dvou plastik umístěných ve městě (sochy sv. Václava a sochy sv. Jana Nepomuckého) a soch z roku 1837 v části Žernov.

K památkám lidové architektury dále patří kamenná brána Brožova statku ve Ktové z  roku 1815, která je dokladem uplatnění barokní ornamentiky v lidovém projevu i typická roubená chaloupka čp. 206 v Matouškově ulici v Rovensku pod Troskami.

Pomník básníka Svatopluka Čecha v městském parku s verši „Tkví věčně v národě, Tvá slova hluboká, ó králi poetů, z Tvých písní otroka“ připomíná jeho letní pobyt v Rovensku pod Troskami z roku 1891. Básníkovo jméno nese i jedna ze skalních vyhlídek v lese zvaném „Bor“ nad městem.

Střed rovenského náměstí zdobí sousoší „Rozhovor“, dílo vynikajícího českého sochaře, rytce a glyptika, rodáka z blízkého Volavce, profesora Josefa Drahoňovského, jehož pamětní deska je umístěna na domě čp. 84 na náměstí a další jeho dílo „Pomník padlým“ na Týně. Město a jeho okolí inspirovalo mnohé významné umělce. Především vynikajícího českého krajináře Františka Kavana, ale i zasloužilého umělce, malíře, mistra barevného dřevorytu, Karla Vika. Do Rovenska p. Tr. často zajížděl národní umělec Jaroslav Vojta, jehož jméno je spojeno s bohatou historií místního ochotnického spolku.

Bezdrátový internet
Leták ve formátu PDF (800 KB)

Infokanál rovenské kabelové televize

(smyčka nemusí být vždy aktuální a k prohlížení je nutný prohlížeč ppsx (Powerpoint viewer, nebo MS Office 2010)

Infokanál zde ke stažení

Město Rovensko pod Troskami je členem:

Město

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:422
TÝDEN:4056
CELKEM:1399737

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami