Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

17.07.03 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva

U s n e s e n í   č. 6  z  veřejného jednání zastupitelstva města

zastupitelstva Rovensko pod Troskami ze dne  17. července 2003

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami:

1. Vyslovuje zásadní nesouhlas se všemi variantami vedení trasy rychlostní komunikace R 35 v koridoru od Kozákova po Trosky.

2. Nesouhlasí s vybudováním přeložky železniční trati Ktová - Libuň a požaduje zachování železničního spojení po stávající trati Turnov - Hradec Králové tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost města Rovensko pod Troskami.

3. Požaduje zastavení projednávání konceptu územního plánu velkého územního celku Liberecký kraj.

4. Schvaluje námitky a připomínky ke konceptu Územního plánu velkého územního celku Liberecký kraj.

Ukládá:

1. Starostovi města do 25. 7. 2003 zaslat Krajskému úřadu Libereckého kraje námitky a připomínky ke konceptu územního plánu Libereckého kraje.  

 Ověřovatelé zápisu :

...............................             ..............................               ..............................   

Jiří Bíma                                      Jiří Houška                                   Václav Brunclík

zastupitel                                     zastupitel                                       místostarosta                   

Zápis

z 6. veřejného jednání městského zastupitelstva ze dne 17. 7. 2003

Přítomni :  Pavel Koldovský, Jiří Bíma, Jiří Houška, Václav Brunclík, Ladislav Šálek, Václav Švihel

Omluveni : Petr Halama, Jaroslav Hošek, Vladislav Vlček

   Jednání zahájil zástupce starosty p. Brunclík, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo je přítomno v počtu 6 členů a je tedy usnášeníschopné. Zapistovatelkou byla jmenována Markéta Kovaříková. Ověřovateli zápisu byli jmenování Václav Brunclík, Jiří Houška. Do návrhové komise byly navrženi Ladislav Šálek, Václav Švihel a Jiří Bíma. Složení návrhové komise bylo odsouhlaseno všemi přítomnými členy zastupitelstva.

    Poté Václav Brunclík seznámil přítomné s programem dnešního jednání zastupitelstva. Jediným bodem bylo odsouhlasení obsahu námitek a připomínek města Rovensko pod Troskami ke konceptu Územního plánu velkého územního celku Liberecký kraj. Program jednání byl osouhlasen všemi přítomnými zastupiteli.

     Václav Brunclík přivítal paní Hanu Havlíčkovou, která jako poradkyně pomohla Městu Rovensko pod Troskami vypracovat výše uvedené námitky a připomínky ke konceptu ÚP VÚC Liberecký kraj. Václav Brunclík a Jiří Bíma seznámili přítomné s námitkami, které město Rovensko pod Troskami navrhuje zaslat ke konceptu ÚP VÚC Liberecký kraj. Text námitek a připomínek je v příloze tohoto zápisu. Poté dal Václav Brunclík občanům možnost se k obsahu námitek a připomínek vyjádřit.  Pan  Sucharda ml. pouze namítl, že se v textu často opakuje jedna a tatáž informace. K tomu p. Brunclík uvedl, že toto je možné, ale vzhledem k tomu, že námitky a připomínky jsou zpracovány detailně k jednotlivýcm částem konceptu, které se vzájemně prolínají, je nutné některé námitky vznést ve stejném znění k různým částem konceptu opakovaně. V. Brunclík dále přítomné informoval, že manžělé Šustovi potvrdili svůj zájem o realizaci golfového areálu na katastrálním území Ktová, Rovensko pod Troskami a Štěpánovice. Dále se občané dotázali, zda se podařilo sjednotit postup jednotlivých obcí, které nesouhlasí se záměrem výstavby rychlostní komunikace R 35. O odpověď na tento dotaz požádal pan starosta Markétu Kovaříkovou, která odpověděla, že v současné době probíhají v jednotlivých obcích zastupitelstva, na kterých mj. obce přistupují ke smlouvě o spolupráci obcí proti výstavbě R 35. Ke smlouvě zatím přistoupilo Rovensko pod Troskami, Ktová, Holenice, Újezd pod Troskami, Železnice a Tatobity. K této informaci dodala, že v úseku Turnov - Jičín vyjádřili nesouhlas všechny obce krom Knežnic a Libuně.

     Vzhledem k tomu, že již nikdo neměl k projednávanému tématu žádný dotaz, dal Václav Burnclík hlasovat zda zastupitelé souhlasí s obsahem námitek a připomínek města Rovensko pod Troskami ke konceptu ÚP VÚC Libereckého kraje.  Přítomní zastupitelé odsouhlasili námitky a připomínky ke konceptu ÚP VÚC Libereckého kraje jednohlasně.

   Václav Švihel přečetl návrh usnesení z tohoto jednání zastupitelstva. Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

Václav Brunclík poděkoval za účast všem přítomným a jednání zastupitelstva ukončil

Zapsala: Markéta Kovaříková

Ověřovatelé zápisu:

.........................                       ...........................                     .................................

Jiří Bíma                                   Jiří Houška                               Václav Brunclík

zastupitel                                  zastupitel                                  místostarosta

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:413
TÝDEN:4047
CELKEM:1399728

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami