Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

15.11.07 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva

Zápis z pracovního jednání zastupitelstva

ze dne 15.11.2007

Přítomni:   Koldovký, Majer, Hrudka, Šich, Bláhová, Kozubová, Šmirausová, Halama, Bíma

1)      Městské rekreační zařízení Palda – informace vedoucí pí.Havelkové

Starosta připraví ke schválení na veřejném zasedání návrh na pokácení 16 ks topolů na Paldě a zároveň bude uložena náhradní výsadba. Pan Halama do příštího pracovního jednání připraví návrh na způsob likvidace těchto stromů.

Zastupitelstvo bylo seznámeno s hospodařením Městského rekreačního zařízení Palda za rok 2007.Hrubý obrat letošního roku činil 2 000 000 Kč k 31.10.2007.

2)   Stížnost na vzrostlé topoly u hřiště

Bylo projednáno částečné pokácení a prořezání topolů okolo fotbalového hřiště za navrhovanou cenu 100 000 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že práce se uskuteční až v lednu 2008, zastupitelé navrhli tuto otázku řešit až v rozpočtu na příští rok.

3)  Stromy na hřbitově

Zastupitelstvo projednalo poškození stromů na hřbitově, které bylo způsobeno sněhovou kalamitou. Zastupitelstvo navrhuje odstranit spadlé větve a dále pokračovat podle původního plánu tzn. vyprojektovat celé osázení hřbitova. Starosta se zavazuje obstarat podklady.

4)  Městská knihovna

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem dodatku ke zřizovací listině Městské knihovny v Rovensko pod Troskami. Změna se týká způsobu vybírání poplatku za knihy.

5)   Vítání občánků

Zastupitelstvo navrhuje zařadit jako program na veřejné jednání navýšení příspěvku při vítání občánků na částku 1 000 Kč a věcný dar v hodnotě 500 Kč. Starosta ukládá panu Majerovi a paní Vávrové, aby udělali nový scénář na slavnostní vítání nových občánků.

6)   Propagace města

Zastupitelstvo bylo seznámeno s propagací města formou průvodce. Město Rovensko pod Troskami je zařazeno do průvodce Jičinsko a Český ráj za cenu 5.900.-Kč

7)   Osvětlovací agregát

Starosta seznámil zastupitele s tím, že od HZS Libereckého kraje jsme převzali majetek (osvětlovací agregát) na základě darovací smlouvy zdarma.Jedná se o elektrocentrálu

na 380 V.

8)  Příspěvek pro zrakově postižené

Zastupitelé souhlasí s příspěvkem pro TJ zrakově postižených ZORA. Výše bude upřesněna na veřejném zasedání. 

9)   Ozonizace vody

Starosta informoval zastupitele o jednání s VHS Turnov. VHS Turnov potvrdilo, že ozonizace vody bude realizována v roce 2008. Finanční prostředky budou hledat prostřednictvím dotací z min. zemědělství nebo min životního prostředí případně z krajského úřadu. V případě neúspěchu tuto ozonizaci uhradí ze svého rozpočtu VHS Turnov.

10)  Stížnost pana Drozena

Na základě stížnosti pana Drozena (ulice U Hřiště), kdy jeho nemovitost je obklopena vodou, bylo uloženo panu starostovi projednat s odborníky možnost dešťové vpusti v blízkosti jeho domu.

11)   Další informace od starosty

  • Výsledek výběrového řízení na výměnu oken na zdravotním středisku. Vítězem je firma Macek – plastová okna s.r.o. Dubňany za kompletní cenu 475 312 Kč. Výměna oken bude provedena do konce letošního roku.
  • Obnova střešní krytiny na zdravotním středisku se uskuteční v následujících dnech a provede ji firma Malý Jaroslav Rožďalovice za cenu 653 000 Kč. Na tuto akci jsme získali dotaci ve výši 300 000 Kč, která musí být vyúčtována do 14.12.2007.
  • Zavlažování hřiště – řeší se zpracování projektu a povolení k odběru spodních vod.
  • Pan Jiří Matoušek nastoupí od 1.1.2008 jako pracovník technických služeb města.
  • Výtěžek z letošního pohádkového lesa činí 65 000 Kč. Návrh na jeho rozdělení je plně v kompetenci jeho organizátorůa bude projednán na veř.zastupitelstvu.

12)   Školská rada

Starosta uložil všem zastupitelům úkol: do příštího pracovního jednání navrhnout ze svých řad 2 členy do školské rady základní školy.

13)  Dílčí přezkoumání hospodaření

Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření provedeném kontrolorkou KÚ LK ve dnech 12. – 14. 9. 2007.  Kontrolou nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

14)  Parkování v Revoluční ulici

Pan Šich upozornil na neúnosnou situaci v Revoluční ulici, ze které se v zimním období díky nevhodnému parkování stává  téměř jednosměrná ulice. Vyřešením této situace bude pověřen pan Otmar.

Další pracovní zastupitelstvo se bude konat 13.12.2007

zapsala: Bc. A.Kozubová

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:220
TÝDEN:978
CELKEM:1414792

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami