Úvodní strana

UPOZORNĚNÍ – zákaz vjíždění na právě budované komunikace

Vážení občané,
považuji za nutné vyjasnit záležitost týkající se respektování či nerespektování dopravního značení a zákazů ve městě.
Pokud v komunikaci probíhají výkopové práce a situace na stavbě to dovoluje, místní občané můžou projet. Prosím Vás ale o maximální vzájemnou ohleduplnost a optimalizování potřeb průjezdů. V některých případech došlo k vynucování okamžitého průjezdu a slovnímu napadání pracovníků stavby. Určitě se shodneme, že vzájemné napadání není dobrá cesta.
Jiná situace ovšem nastane v době, kdy budou probíhat přípravné práce pro komunikaci. To znamená zakládání podkladních vrstev pro asfalty a samotné asfaltování. V této době platí absolutní zákaz vjezdu na tuto komunikaci. Každý pak musí individuálně vyhodnotit potřeby používání auta a jeho parkování.
Pokud chceme mít pěkné a kvalitní povrchy, je třeba toto respektovat.
V případě dotazů a problémů volejte 724 149 530.

S pozdravem   Jiřina Bláhová, starostka


Pozor, důležitá informace!!!

Zítra 21.4. 2015 od 12.00 hodin bude opět úplně neprůjezdná ulice Komenského od mostu směrem k parku z důvodu provádění překopových prací. Doba trvání tohoto omezení je do čtvrtka 23.4.2015.

Děkuji za pochopení, Jiřina Bláhová, starostka
V Rovensku pod Troskami dne 20.4.2015


Dopravní informace – Matouškova ulice

Ve dnech 14.4. a 15.4. 2015 bude uzavřena zadní část ul. Matouškova od „náměstíčka“ dozadu. Ráno bude umožněn výjezd, pak stavební firma bude provádět překop, po ukončení směny bude alespoň částečně proveden zásyp, aby byl možný navečer průjezd zpět domů.

Jak třídit odpady  – informace pro občany, jak správně třídit odpady.

Pozor, důležitá informace!

Od pondělí 13.4. pravděpodobně do středy 15.4.2015 bude úplně neprůjezdná část Komenského od mostu ke křižovatce do ul. Riegrova u parku. Po zasypání překopu bude opět umožněn průjezd místním občanům. Projíždějte v nejnutnějších případech a s nejvyšší opatrností, projíždíte stavbou.


Nejnovější informace o průjezdnosti městem:

Komenského ul. (od mostu k parku) – v nejbližších dnech bude uzavřena a budou zde probíhat stavební práce

Komenského ul. (od mostu nahoru k náměstí) – do 30.4. částečně uzavřena (bude umožněn průjezd), od 1.5. uzavřena úplně

Revoluční ul. (od školy k Týnu) – 1.4.- 31.5. úplně uzavřeno

Revoluční ul. (od křižovatky Riegrova kolem parku ke škole – 1.4.- 31.5. částečně uzavřeno – tudy mohou občané z lokality Boroví vyjíždět přes ul. Vr. Šantrocha

Tyršova ul. (od náměstí ke křižovatce u Kolářů) – do 31.5. bude uzavřena

Tyršova ul. (od křižovatky u Kolářů na konec města směrem k plovárně) – bude od 1.4. do 31.5. uzavřena

U hřiště – ulice bude uzavřena od 1.4. do 31.5.

Riegrova-Boroví (vzadu) – ulice uzavřena do 31.5. (bude upraven nouzový výjezd na Štěpánovice kolem daňčí ohrady)

Matouškova ul. (zadní část) – v současné době zde práce probíhají a dále budou probíhat; přislíbeno, že zadní část ulice bude uzavřena, až opadne velká voda, aby bylo možno vyjet přes brod na Sýkořice

Výjezd od náměstí směrem na Ktovou bude až do odvolání vždy průjezdný.

Pro místní obyvatele je s dodavatelem stavby dohoda, že i když bude v místě vydaná plná uzavírka, tak dokud to bude možné z technologického hlediska, nebo zde nebude vyloženě proveden výkop, budete moci přes stavbu projíždět, samozřejmě ale na svá rizika a nebezpečí, ať už i z pohledu větších výmolů na silnici.

Sledujte aktuální situaci kolem svého bydliště. Vždy najdete nějakou možnost výjezdu. Nečeká nás jednoduché období, ale určitě ho zvládneme!

Děkuji Vám za pochopení a trpělivost.
Jiřina Bláhová, starostka

 Uzavírky komunikací

Vážení občané.
Vzhledem k pokračující výstavbě kanalizace ve městě je nutné od 15.3.2015 přistoupit k úplným uzavírkám mj. ulic Komenského, Revoluční a Tyršova, kudy jsou trasovány linky pravidelné autobusové dopravy.
Na křižovatce Na Týně bude zřízena náhradní zastávka Rovensko p.Tr.- U školy, kde budou ukončeny linky 358 Turnov-Rovensko p.Tr. a linka 553 Lomnice n.P.-Rovensko p.Tr. (autobusy nezajedou na náměstí).
Pro spojení do Turnova doporučujeme využít vlaku.
Linka 542, která Rovenskem p.Tr. vybranými spoji projíždí, bude odkloněna přes Štěpánovice, Radvánovice, Hnanice do Borku a Troskovic.
Doprava dětí z obcí Ktová a Újezd p.Tr. do školy v Rovensku p.Tr. bude zajištěna linkou 350 Liberec-Turnov-Jičín, na níž bude u vybraných spojů přidáno zajetí do zastávky Rovensko p.Tr. náměstí. Odtud budou muset dojít pěšky.
Případní cestující ze Semínové Lhoty mohou využít vlaku.
Předpokládané ukončení této fáze uzavírky je 30.6.2015. Navazovat bude další fáze, kdy se nebude dát projet křižovatkou Na Týně vůbec. Tato situace bude zpracována a zveřejněna následně dle vývoje stavebních prací.

Jízdní řády: lV_0540350 lV_0670542 lV_0540370 lV_0670553 lV_0670358

Děkuji za pochopení
Jiřina Bláhová, starostka
Dne 9.3.2015

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY – NEPRŮJEZDNÝ MOSTEK PŘES ŘEKU VESELKU
Upozorňujeme občany, že od poloviny února 2015 bude neprůjezdný mostek přes řeku Veselku u domu Melichových, Husova ul. čp.  28, Rovensko pod Troskami. Jedná se o mostek spojující ulice Husovu a Riegrovu směrem k Boroví. Přístup bude možný Riegrovou ulicí.

Jiřina Bláhová, starostka

V Rovensku pod Troskami dne 4.2.2015


Územní plán Rovensko pod Troskami  •  Změna č. 1 Územního plánuVýzva občanům

Novinky z infocentra

Projekt snížení energetické náročnosti ZŠ


       OdKomunity      Rovensko p. Tr. na mapovém portálu


dooffy_design_icons_EU_flags_Poland dooffy_design_icons_EU_flags_United_Kingdom dooffy_design_icons_EU_flags_Germany

Komentáře jsou uzavřeny