Úvodní stránka

POZOR!
V úterý 26.5.2015 proběhne v ulici Jiráskova od Brožků nahoru k Hoškům frézování vozovky.
Žádám majitele automobilů, aby tento den nejpozději do 7:30 hod odklidili auta z komunikace!

Děkuji,                                                          Jiřina Bláhová
Dne 21.5.2015


Poděkování

Vážení spoluobčané,

dopravní situace ve městě není jednoduchá. Komplikuje nám každodenní život.
Cítím potřebu poděkovat našim živnostníkům, obchodníkům, řemeslníkům, firmám, kteří denně bojují s problémy se zásobováním a s problematickým přístupem pro své zákazníky, za jejich neutuchající úsilí. Všichni tito živnostníci denně bojují o zachování firmy, o přežití. Předpokládám, že všichni chceme, aby nám zůstali. Abychom, až ukončíme stavební práce a budeme mít opět pěkné životní prostředí, neměli město bez života. Čím můžeme pomoci? Určitě tím, že na ně nezapomeneme a i přes nekomfortní přístup jim zůstaneme jako zákazníci věrni.

Dne: 20.5.2015                                                                                 Jiřina Bláhová, starostka

Plánované uzavírky – průjezdnost
Dne 19.5.2015 proběhla další schůzka za účasti zástupců Eurovia,a.s., Policie ČR, VHS a Města Rovensko pod Troskami. Schůzka se týkala dalšího postupu prací a s tím souvisejícího dopravního omezení.

Tyršova ul. – v týdnu od 20.5. bude provedena přeložka plynu, dokončeny práce na vodovodních a kanalizačních přípojkách, poté bude probíhat příprava pro komunikaci – silnice bude uzavřena
Žižkova ul. – v týdnu od 25.5. bude proveden finální povrch na komunikaci a bude průjezdná
Matouškova ul. (od Kobrů k bytovkám) – přelom květen/červen, bude proveden finální povrch a bude průjezdná
Matouškova ul. (bytovky) – v červnu započnou práce na přípojkách (bez závažného dopravního omezení)
Husova a Nábřežní ul. – počátkem června, bude proveden finální povrch
Most v ul. Riegrova – zhruba za 14 dnů bude průjezdný, ale budou zde střídavě probíhat práce (ČEZ, NEJ TV,…), dále pak příprava na povrchy, takže průjezdnost nebude 100% každý den
U hřiště – po zprůjezdnění ul. Matouškovy začne probíhat příprava komunikace od   křižovatky kolem hřiště až na konec ulice
Matouškova ul. (zadní část) – postupně budou probíhat výkopové práce až k odbočce na Holubínek, poté posílenou technikou budou v co nejkratším čase provedeny práce nahoru k Holubínku a k Náhlovským. V tuto dobu budou muset místní občané individuelně vyhodnotit potřebu ježdění a místo pro parkování (možnost na zeleném náměstí).
Riegrova ul. (zadní část) – postupně budou probíhat výkopové práce od křižovatky u Menclů dozadu k Havlům. Opět platí, že je třeba sledovat situaci v okolí svého domu a operativně přizpůsobit parkování, výjezd. Výjezd je stále možný (s ohledem na počasí – do pole není možné vozit hromady kamení) kolem vodojemu a daňčí obory.
Jiráskova ul. (od křižovatky nahoru k ul. Žižkova) – počátkem června začnou výkopové práce a položení hlavního řadu, následně práce na přípojkách
Revoluční ul. (od školy k Týnu) – po dokončení prací na přípojkách započne příprava pro komunikaci
Revoluční ul. (od parku ke škole) – po dokončení položení hlavního řadu a propojení s horní částí započne práce na přípojkách. Tyto práce si vyžádají PLNOU UZAVÍRKU.
Havlíčkova ul. – po 1.6. začnou výkopové práce a položení hlavního řadu, následně práce na přípojkách
Toto jsou nejnovější informace. Práce pokračují vytrvale kupředu, i když se navenek může zdát, že tomu tak není.

Děkuji všem za vzájemnou podporu a výdrž. Jedno je jisté. Před námi ani dlouho po nás nikdo nic takového nezažil a nezažije.

Děkuji za pochopení                                      Jiřina Bláhová, starostka
Dne 19.5.2015


Změna v autobusové dopravě

Od pondělí 18.5.2015 pravděpodobně do 30.6.2015 bude jednosměrně uzavřena ulice na Výšince v Turnově. V tomto období bude silnice v opravě.
Z tohoto důvodu nebude funkční autobusová zastávka „Výšinka“ směrem z Turnova na Karlovice. Náhradní zastávky jsou „U masny“ a „Na Kamenci“.
Omezení se dotkne linek:
350 Liberec – Turnov – Jičín Vylukovovy jizd.rad 1
353 Turnov – Troskovice Vylukovovy jizd.rad 2
358 Turnov – Rovensko pod Troskami Vylukovovy jizd.rad 3
Výlukové jízdní řády jsou vyvěšeny na úřední desce.


Důležitá dopravní informace !!!

Pozor, od zítřka 12.5. 2015 pravděpodobně po dobu 2 dnů, tzn. minimálně do středy 13.5. bude úplně neprůjezdná křižovatka u parku. Důvodem je překop z ulice Komenského do ulice Revoluční na stranu k parku. Poté se dopravní situace zase zlepší.

Děkuji za pochopení

Jiřina Bláhová, starostka
Rovensko p.Tr. 11.5.2015


POZOR !   DOPRAVNÍ UPOZORNĚNÍ !

Ve dnech od pátku 8.5.2015 pravděpodobně do úterý 12.5. 2015 bude neprůjezdná ulice Komenského dole u parku, kde se bude provádět překop do ulice Revoluční. Bude tedy velice ztížen i výjezd z ulice Riegrova.

Přeji příjemný prodloužený víkend
Jiřina Bláhová, starostka
Dne: 7.5.2015


Tyršova ulice – uzavírka
Během pondělí 4.5.2015 bude úplně neprůjezdná ulice Tyršova z důvodu provádění prací na přípojkách, které budou vyžadovat překopy komunikace. Doba trvání tohoto omezení zatím neurčena.
Děkuji za pochopení,
Jiřina Bláhová, starostka

Vážení spoluobčané,
v poslední době přibylo situací, kdy jsou pracovníci stavby nepublikovatelnou formou slovně atakováni některými z našich občanů. V některých případech bylo vyhrožováno i fyzickou likvidací. Je třeba si uvědomit, že pracovníci v ulicích nerozhodují co, kdy a jak mají dělat, pouze vykonávají práci zadanou svým nadřízeným a hlavně jsou to normální chlapi od rodin, kteří jsou zaměstnáni stejně jako mnozí z nás. Proto prosím, kdo má závažné výhrady k něčemu týkajícímu se stavby, obraťte se na vedení dodavatelské firmy přechodně sídlící v Riegrově ulici v čp. 370 (u parku) a tam svůj problém řešte.
Procházíme všichni náročným obdobím, kdy jsme omezováni v běžném i v pracovním životě. Tato doba v dohledné době skončí a já věřím tomu, že výsledek bude stát za tyto útrapy. Před námi je ještě několik náročných měsíců, kdy při přípravě pro finální povrchy a pokládce finálních povrchů budou vždy platit absolutní zákazy vjezdu.
Jsem ráda, že je mezi námi většina spoluobčanů, kteří zůstávají pozitivní a nepropadají do špatné nálady, za co jim vřele děkuji.
Děkuji Vám všem za pochopení,

Jiřina Bláhová, starostka
V Rovensku p.Tr. dne 29.4.2015

UPOZORNĚNÍ – zákaz vjíždění na právě budované komunikace

Vážení občané,
považuji za nutné vyjasnit záležitost týkající se respektování či nerespektování dopravního značení a zákazů ve městě.
Pokud v komunikaci probíhají výkopové práce a situace na stavbě to dovoluje, místní občané můžou projet. Prosím Vás ale o maximální vzájemnou ohleduplnost a optimalizování potřeb průjezdů. V některých případech došlo k vynucování okamžitého průjezdu a slovnímu napadání pracovníků stavby. Určitě se shodneme, že vzájemné napadání není dobrá cesta.
Jiná situace ovšem nastane v době, kdy budou probíhat přípravné práce pro komunikaci. To znamená zakládání podkladních vrstev pro asfalty a samotné asfaltování. V této době platí absolutní zákaz vjezdu na tuto komunikaci. Každý pak musí individuálně vyhodnotit potřeby používání auta a jeho parkování.
Pokud chceme mít pěkné a kvalitní povrchy, je třeba toto respektovat.
V případě dotazů a problémů volejte 724 149 530.

S pozdravem   Jiřina Bláhová, starostka


Pozor, důležitá informace!!!

Zítra 21.4. 2015 od 12.00 hodin bude opět úplně neprůjezdná ulice Komenského od mostu směrem k parku z důvodu provádění překopových prací. Doba trvání tohoto omezení je do čtvrtka 23.4.2015.

Děkuji za pochopení, Jiřina Bláhová, starostka
V Rovensku pod Troskami dne 20.4.2015


Dopravní informace – Matouškova ulice

Ve dnech 14.4. a 15.4. 2015 bude uzavřena zadní část ul. Matouškova od „náměstíčka“ dozadu. Ráno bude umožněn výjezd, pak stavební firma bude provádět překop, po ukončení směny bude alespoň částečně proveden zásyp, aby byl možný navečer průjezd zpět domů.

Jak třídit odpady  – informace pro občany, jak správně třídit odpady.

Pozor, důležitá informace!

Od pondělí 13.4. pravděpodobně do středy 15.4.2015 bude úplně neprůjezdná část Komenského od mostu ke křižovatce do ul. Riegrova u parku. Po zasypání překopu bude opět umožněn průjezd místním občanům. Projíždějte v nejnutnějších případech a s nejvyšší opatrností, projíždíte stavbou.


Nejnovější informace o průjezdnosti městem:

Komenského ul. (od mostu k parku) – v nejbližších dnech bude uzavřena a budou zde probíhat stavební práce

Komenského ul. (od mostu nahoru k náměstí) – do 30.4. částečně uzavřena (bude umožněn průjezd), od 1.5. uzavřena úplně

Revoluční ul. (od školy k Týnu) – 1.4.- 31.5. úplně uzavřeno

Revoluční ul. (od křižovatky Riegrova kolem parku ke škole – 1.4.- 31.5. částečně uzavřeno – tudy mohou občané z lokality Boroví vyjíždět přes ul. Vr. Šantrocha

Tyršova ul. (od náměstí ke křižovatce u Kolářů) – do 31.5. bude uzavřena

Tyršova ul. (od křižovatky u Kolářů na konec města směrem k plovárně) – bude od 1.4. do 31.5. uzavřena

U hřiště – ulice bude uzavřena od 1.4. do 31.5.

Riegrova-Boroví (vzadu) – ulice uzavřena do 31.5. (bude upraven nouzový výjezd na Štěpánovice kolem daňčí ohrady)

Matouškova ul. (zadní část) – v současné době zde práce probíhají a dále budou probíhat; přislíbeno, že zadní část ulice bude uzavřena, až opadne velká voda, aby bylo možno vyjet přes brod na Sýkořice

Výjezd od náměstí směrem na Ktovou bude až do odvolání vždy průjezdný.

Pro místní obyvatele je s dodavatelem stavby dohoda, že i když bude v místě vydaná plná uzavírka, tak dokud to bude možné z technologického hlediska, nebo zde nebude vyloženě proveden výkop, budete moci přes stavbu projíždět, samozřejmě ale na svá rizika a nebezpečí, ať už i z pohledu větších výmolů na silnici.

Sledujte aktuální situaci kolem svého bydliště. Vždy najdete nějakou možnost výjezdu. Nečeká nás jednoduché období, ale určitě ho zvládneme!

Děkuji Vám za pochopení a trpělivost.
Jiřina Bláhová, starostka

 Uzavírky komunikací

Vážení občané.
Vzhledem k pokračující výstavbě kanalizace ve městě je nutné od 15.3.2015 přistoupit k úplným uzavírkám mj. ulic Komenského, Revoluční a Tyršova, kudy jsou trasovány linky pravidelné autobusové dopravy.
Na křižovatce Na Týně bude zřízena náhradní zastávka Rovensko p.Tr.- U školy, kde budou ukončeny linky 358 Turnov-Rovensko p.Tr. a linka 553 Lomnice n.P.-Rovensko p.Tr. (autobusy nezajedou na náměstí).
Pro spojení do Turnova doporučujeme využít vlaku.
Linka 542, která Rovenskem p.Tr. vybranými spoji projíždí, bude odkloněna přes Štěpánovice, Radvánovice, Hnanice do Borku a Troskovic.
Doprava dětí z obcí Ktová a Újezd p.Tr. do školy v Rovensku p.Tr. bude zajištěna linkou 350 Liberec-Turnov-Jičín, na níž bude u vybraných spojů přidáno zajetí do zastávky Rovensko p.Tr. náměstí. Odtud budou muset dojít pěšky.
Případní cestující ze Semínové Lhoty mohou využít vlaku.
Předpokládané ukončení této fáze uzavírky je 30.6.2015. Navazovat bude další fáze, kdy se nebude dát projet křižovatkou Na Týně vůbec. Tato situace bude zpracována a zveřejněna následně dle vývoje stavebních prací.

Jízdní řády: lV_0540350 lV_0670542 lV_0540370 lV_0670553 lV_0670358

Děkuji za pochopení
Jiřina Bláhová, starostka
Dne 9.3.2015

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY – NEPRŮJEZDNÝ MOSTEK PŘES ŘEKU VESELKU
Upozorňujeme občany, že od poloviny února 2015 bude neprůjezdný mostek přes řeku Veselku u domu Melichových, Husova ul. čp.  28, Rovensko pod Troskami. Jedná se o mostek spojující ulice Husovu a Riegrovu směrem k Boroví. Přístup bude možný Riegrovou ulicí.

Jiřina Bláhová, starostka

V Rovensku pod Troskami dne 4.2.2015


Územní plán Rovensko pod Troskami  •  Změna č. 1 Územního plánuVýzva občanům

Novinky z infocentra

Projekt snížení energetické náročnosti ZŠ


       OdKomunity      Rovensko p. Tr. na mapovém portálu


dooffy_design_icons_EU_flags_Poland dooffy_design_icons_EU_flags_United_Kingdom dooffy_design_icons_EU_flags_Germany

Komentáře jsou uzavřeny