Úvodní strana

dooffy_design_icons_EU_flags_Poland dooffy_design_icons_EU_flags_United_Kingdom dooffy_design_icons_EU_flags_Germany

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY – NEPRŮJEZDNÝ MOSTEK PŘES ŘEKU VESELKU
Upozorňujeme občany, že od poloviny února 2015 bude neprůjezdný mostek přes řeku Veselku u domu Melichových, Husova ul. čp.  28, Rovensko pod Troskami. Jedná se o mostek spojující ulice Husovu a Riegrovu směrem k Boroví. Přístup bude možný Riegrovou ulicí.

Jiřina Bláhová, starostka

V Rovensku pod Troskami dne 4.2.2015
——————————————————————————————————————————-

ODKANALIZOVÁNÍ ROVENSKA POD TROSKAMI
Zpráva VHS Turnov ze dne 27.1.2015

Vážení občané Rovenska pod Troskami,
během ledna byly opětovně zahájeny práce na výkopových pracích na stavbě odkanalizování města. Níže uvádíme informace k omezení v průjezdnosti.

V současné době práce probíhají na následujících staveništích:

 • Revoluční ul. (směrem na Týn) – práce probíhají na částečnou uzavírku, silnice je v jednom jízdním pruhu průjezdná
 • Žižkova (od náměstí ke křížku) – práce probíhají na plnou uzavírku silnice, silnice je neprůjezdná
 • U Hřiště (okolo fotbalového hřiště) – práce probíhají na plnou uzavírku, silnice je neprůjezdná
 • Matouškova – práce probíhají v zadní části ulice, silnice je s omezením průjezdná
 • Riegrova – část k Boroví – práce probíhají na částečnou uzavírku, silnice je s omezením průjezdná
 • Havlíčkova – Zahradní (horní část Habeše) – práce probíhají na plnou uzavírku silnice, silnice je neprůjezdná
 • lokalita ČOV (u přejezdu ČD) – zde probíhají práce na dokončení čistírny odpadních vod

Následně budou práce zahájeny:

 • Tyršova (od pošty směr k nádraží) – práce budou zahájeny od února a budou probíhat prozatím na částečnou uzavírku, silnice bude v jednom jízdním pruhu průjezdná
 • Bezejmenná ulice pod hřbitovem
 • Riegrova – část k nábřeží, rovněž část do Boroví
 • Riegrova – Husova – výstavba mostu přes Veselku (od února bude zbourán stávající mostek přes Veselku, bude zahájena výstavba nového mostu, tato část města bude až do léta neprůjezdná)
 • Jiráskova (horní část ke křížku) – předpoklad zahájení prací duben

Od přelomu března a dubna budou zahájeny práce na komunikacích v postupu dle výstavby kanalizace (příprava podkladních vrstev pro pokládku asfaltů). Dále po dokončení jednotlivých kanalizačních a vodovodních řadů budou postupně prováděny práce na jednotlivých přípojkách (přípravy pro možnost napojení jednotlivých objektů).

Letošní rok bude velmi náročný na průjezdnost ve městě s ohledem na nutné práce pro letošní rok, rovněž není jednoduché zajistit v krátké době a během prováděných prací větší úklid. Pravidelně proto bude 3 x týdně jezdit po městě zametací vůz (s omezením v zimním období při mrazu a sněhu).

Konec celé stavby je plánován na přelom srpna / září letošního roku. Z těchto důvodů Vás velmi žádáme o trpělivost a shovívavost.

S úctou
Andrea Bímová, investiční technik VHS Turnov
tel. 602 786 843, email: bimova@vhsturnov.cz


UPOZORNĚNÍ K ÚHRADĚ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Žádáme občany, kteří nemají uhrazeny místní poplatky za komunální odpad a psy, aby tak učinili neprodleně. Poplatek za komunální odpad je splatný do 30.9. a poplatek za psy do 30.4. příslušného kalendářního roku. Poplatek je možné uhradit bezhotovostně na účet Města Rovensko pod Troskami č. 1263105319/0800 pod VS, který vám bude sdělen na tel. 481 382 236 a 481 382 119
nebo v hotovosti do pokladny MěÚ, kancelář v přízemí, ve dnech:
pondělí   8.00 – 12.00  13.00 – 17.00 hod.
středa     8.00 – 12.00  13.00 – 17.00 hod.
čtvrtek    8.00 – 12.00 hod.
pátek      8.00 – 12.00  13.00 – 14.00 hod.

Jiřina Bláhová, starostka


Informace Busline a.s. a objížďkový jízdní řád linek 0670542 a 0540350


Územní plán Rovensko pod Troskami  •  Změna č. 1 Územního plánuVýzva občanům

Novinky z infocentra

Projekt snížení energetické náročnosti ZŠ


       OdKomunity      Rovensko p. Tr. na mapovém portálu


Komentáře jsou uzavřeny