Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

29.09.09 Zápis z usnesení

U s n e s e n í  č. 16

z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 10. září 2009

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami:

I. Schvaluje:

1. Zvýšení ceny měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu v období od 1.1.2010

    u bytů ve vlastnictví Města Rovensko p.Tr., vyjma bytů DPS Rovensko p.Tr., ve výši

    cílové hodnoty měsíčního nájemného tj. 29,55 Kč/1 m2, v souladu se Sdělením MMR

    č. 180/2009 Sb. a dle zákona č. 107/2006 Sb. (příloha č. 1)

2. Rozpočtové opatření č. 2/2009 (příloha č. 2)

3. Zřizovací listinu Základní školy Rovensko pod Troskami (příloha č. 3)

4. Zřizovací listinu Mateřské školy Rovensko pod Troskami (příloha č. 4)

5. Darovací smlouvu mezi Krajským úřadem Libereckého kraje a Městem Rovensko p.Tr.

    Předmětem daru je 1 kus publikace s názvem „Čarovné bylinky“v hodnotě 1.174,-- Kč

    (příloha č. 5)

6. Veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Turnov a Městem Rovensko p.Tr. na poskytnutí

    příspěvku Městu Turnov na aktualizaci účelové katastrální mapy na území Města Rovensko

    p.Tr. ve výši 3.808,-- Kč (příloha č. 6)

7. Úbytek pozemků ve vlastnictví Města Rovensko p.Tr. v k.ú. Václaví, obec Rovensko p.Tr.

    v celkové účetní hodnotě 768.538,70 Kč, o celkové výměře 27 153 m2 a nabytí pozemků

    v k.ú. Václaví, obec Rovensko p.Tr. v hodnotě 256.449,50 Kč,o celkové výměře 49 511 m2

    (příloha č. 7)

8. Smlouvu o poskytnutí peněžitého sponzorského daru firmě Pekařství Bohemia s.r.o.,

    zastoupené p. Milanem Farkašem ve výši 6.000,-- Kč (příloha č. 8)

9. Dle § 102, odst. 2, písm. j) s odkazem na odstavec 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,  

    snížení počtu zaměstnanců v pracovním poměru Města Rovensko p.Tr. z důvodu ušetření

    finančních prostředků o 1 pracovní úvazek s účinností od 1.10.2009, tj. snížení z 10,4

    pracovního úvazku na 9,4 pracovního úvazku. 

10. Prodej pozemku p.č. 1335 o výměře 1 601 m2, v k.ú. Rovensko p.Tr., obec Rovensko

    p.Tr., ve vlastnictví Města Rovensko p.Tr. panu Jindřichu Slavíkovi, narozenému v r.1982,

    za cenu 51.000,-- Kč.

II. Bere na vědomí:

1. Zajištění Svatováclavské poutě – pověření zajištěním pořádku a vybíráním poplatků

    p. Jiřího Bímu a p. Jiřího Houšku.

2. Žádost Města Rovensko p.Tr. Krajský úřad Libereckého kraje o poskytnutí bezplatné

    podlicence na užívání spisové služby vytvořené společností Gordic spol. s r.o.

III. Ukládá:

1. Starostovi uzavřít darovací smlouvu mezi Krajským úřadem Libereckého kraje a Městem

    Rovensko p.Tr. na publikaci „Čarovné bylinky“.

2. Starostovi uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Turnov a Městem Rovensko p.Tr.

    na poskytnutí  příspěvku Městu Turnov na aktualizaci účelové katastrální mapy na území

    Města Rovensko p.Tr.

3. Starostovi uzavřít smlouvu o poskytnutí peněžitého sponzorského daru firmě Pekařství

    Bohemia s.r.o., zastoupené p. Milanem Farkašem.

4. Starostovi uzavřít smlouvu o prodeji pozemku p.č. 1335 , v k.ú. Rovensko p.Tr., obec

    Rovensko p.Tr.

Starosta Města Rovensko pod Troskami:

I. Ukládá:

1. Zastupitelstvu Města Rovensko pod Troskami, aby do prosincového jednání připravilo

    vyhlášku dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, která by postihovala rušení nočního klidu.

…………………....                          ………………………                       …………………….

Pavel Koldovský                               Bc. Jiří Bíma                                      Ing. Petr Halama

starosta                                               ověřovatel                                          ověřovatel

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:60
TÝDEN:962
CELKEM:1383821

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami