Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

19.11.10 usnesení

U s n e s e n í  č. 1

z ustavujícího veřejného jednání zastupitelstva

Města Rovensko pod Troskami konaného dne 11. listopadu 2010

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami:

I. Schvaluje:

1. Starosta Města Rovensko pod Troskami bude pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, ostatní funkce budou neuvolněné.

2. Provedení volby starosty, místostarosty a rady města veřejným hlasováním.

3. Zřízení tříčlenného finančního výboru a tříčlenného kontrolního výboru.

4. Měsíční odměnu pro neuvolněného místostarostu dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění a jeho přílohy č. 1 ve výši 10.000,-- Kč od 12.11.2010.

5. Nepořizovat zápis z diskuse občanů, aby nemohlo dojít k porušení zákona o ochraně osobních údajů.

II. Volí:

1. Mandátovou komisi ve složení: předseda – p. Ing. Petr Halama, členové – p. René Rychtr a p. Jiří Kubelka.

2. Návrhovou komisi ve složení: p. Jan Houška, p. David Majer, p. Daniel Špína.

3. Do funkce starosty Města Rovensko pod Troskami pí. Zdeňku Nejedlou.

4. Do funkce místostarosty Města Rovensko pod Troskami p. Bc. Jiřího Bímu.

5. Do rady města: p. Ing. Petra Halamu, p. Davida Majera a p. Marka Náhlovského.

    Starostka pí. Zdeňka Nejedlá a místostarosta p. Bc. Jiří Bíma jsou členy rady dle § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

6. Do finančního výboru: předseda – p. Jan Houška, členové – pí. Stanislava Dudková, pí. Bc. Alena Kozubová

7. Do kontrolního výboru: předseda – pí. Bc. Kateřina Matysová, členové – pí. Petra Procházková, p. René Rychtr

III. Bere na vědomí:

1. Zprávu mandátové komise o výsledku voleb a ověření platnosti osvědčení o zvolení 15 (patnácti) členů zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami

    Mandát člena zastupitelstva vznikl těmto kandidátům: Jiřina Bláhová, MUDr. Jaroslav Hošek, Ladislav Šálek, Jiří Kubelka, MVDr.Václav Švihel., David Majer, Bc. Kateřina Matysová, Zdeňka Nejedlá, Ing. Petr Halama, Jiří Houška, Bc. Jiří Bíma, Daniel Špína, Marek Náhlovský, Jan Houška, René Rychtr.

2. Složení slibu všech 15 členů zastupitelstva dle § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) – (příloha č. 1)

IV. Ukládá:

 1. Starostce, aby udělala písemný dotaz na ministerstvo vnitra k tématu ochrany osobních údajů při zveřejňování zápisů z veřejných jednání zastupitelstva.

Ověřovatelé:

Zdeňka Nejedlá, starostka                       

Ing. Petr Halama, ověřovatel                               

Jiří Houška, ověřovatel

Rovensko pod Troskami dne 11.11.2010

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:290
TÝDEN:625
CELKEM:1426348

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami