Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

14.12.06 Zápis z usnesení

U s n e s e n í     č.  2

z veřejného jednání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami konaného dne 14. prosince 2006

Zastupitelstvo Města Rovensko pod Troskami:

I.  Schvaluje:

1.  Do finančního výboru předsedkyni A.Kozubovou a členy J.Kolářovou a J.Otmara

     Do kontrolního výboru předsedkyni J.Bláhovou a členy I.Beránkovou a P.Hrudku

2.  Jednací řád městského zastupitelstva Rovensko p.Tr. – příloha č. 1

3.  a) jednostranné zvýšení měsíčního nájemného z bytů ve vlastnictví Města Rovensko p.Tr.

         v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a

         o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, od

         1.4.2007 do 31.12.2007 za byt I. kategorie na 16,90 Kč a za byt II. kategorie na

         13,60 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu

     b) zrušení snižování nájemného dle § 8 zrušené vyhlášky MF 176/1993 od 1.4.2007

     c) ponechání stávajícího způsobu určení nájemného za předměty vybavení i od 1.4.2007

     d) nezvyšovat jednostranně nájemné u bytů v čp. 75

         - příloha č. 2

4.  Nařízení Města Rovensko pod Troskami č. 1/2006 o stavební uzávěře a přijetí Důvodové

     zprávy k tomuto nařízení – příloha č. 3

5.  Rozpočtové změny – příloha č. 4

6.  Odměnu pro neuvolněného místostarostu J.Bímu, dle nařízení vlády 37/2003 Sb.

     v platném znění, ve výši 10.000,-- Kč měsíčně ode dne 1.12.2006

7.  Pověření místostarosty J.Bímy k vykonávání občanských obřadů v případě nepřítomnosti

     starosty

8.  Vyhlášení rozpočtového provizoria a jeho pravidla pro r. 2007 – příloha č. 5

9.  Obecně závaznou vyhlášku Města Rovensko p.Tr. č. 2/2006, kterou se ruší obecně závazné

     vyhlášky Města Rovensko p.Tr. č. 6/1995, 1/1998, 1/1999, 1/2000, 3/2002 – příloha č. 6

10. Rozpočtový výhled Města Rovensko p.Tr. pro r. 2007 - 2010 – příloha č. 7

11. Cenu vodného pro r. 2007 na  Kč 26,96 včetně DPH a cenu stočného pro r. 2007

      na  Kč  7,74 včetně DPH – příloha č. 8

12. Zařazení osobního automobilu Škoda Favorit 135 LX v účetní hodnotě 203.000,-- Kč

      do majetku města

13. Prodej projektu kabelového vedení v Revoluční ulici v Rovensku p.Tr. firmě ČEZ

      distribuce a.s., IČO 27232425, za nabývací cenu 115.192,-- Kč včetně DPH

14. Pasport komunikací na k.ú. Rovensko p.Tr., k.ú. Štěpánovice, k.ú. Václaví, k.ú. Křečovice

15. Příspěvek pro SDH Štěpánovice - Blatec na r. 2007 ve výši Kč 10.000,-- - dle přílohy č. 9

16. Finanční příspěvek pro TJ Sokol – oddíl ledního hokeje ve výši Kč 18.683,-- na nákup

      dresů pro reprezentaci města – příloha č. 10

II. Bere na vědomí

1. Rezignaci 13 členů ODS na funkci zastupitele Města Rovensko p.Tr. – příloha č. 11

2. Odměnu neuvolněného místostarosty z minulého volebního období Jiřího Bímy,

    kterému byla v měsíci říjnu 2006 z důvodu konání voleb do zastupitelstev obcí vyplacena  

    jen poměrná část měsíční odměny přepočtená na kalendářní dny skutečného výkonu

    funkce, tj. od 1.10.2006 do 20.10.2006 včetně, a to v souladu se zákonem 128/2000 Sb. o

    obcích v platném znění,  v souladu s nařízením vlády 37/2003 Sb. v platném znění a v

    souladu se zákonem 491/2001 Sb. § 55 o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění.

3. Vyhlášení inventarizace majetku ve vlastnictví města se stavy k 31.12.2006 v době od

    2.1.2007 do 15.1.2007 včetně příspěvkových organizací Města Rovensko p.Tr.

    – příloha  č. 12

4. Informace o kvalitě vody se zaměřením na pesticidy – vodní zdroj Václaví a vodní zdroj

    Hrudka – příloha č. 13

III.  Ukládá:

1. Starostovi zabezpečit provedení inventarizace majetku města ve stanoveném termínu.

Pavel Koldovský, starosta                               

Bc. Jiří Bíma, ověřovatel                                 

Jiřina Bláhová, ověřovatel 

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:330
TÝDEN:665
CELKEM:1426388

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami