Město Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami

03.06.11 Usnesení Rady Města č. 8

U S N E S E N Í č. 8

z neveřejného jednání Rady Města Rovensko pod Troskami

konaného dne 12. května 2011 od 19 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

Rada Města Rovensko pod Troskami:

I. Schvaluje:

1. Uspořádání oslavy k výročí 640 let města Rovensko pod Troskami

2. Pozvání zástupců spřáteleného polského města Mecinka na hasičskou soutěž ,,O Pohár Města Rovenska pod Troskami“, která se bude konat 11.6.2011 v areálu Mlýna Kouty. Náklady spojené s ubytováním a stravováním pozvaných uhradí Město Rovensko pod Troskami.

3. Oslovení občanů, kteří si podali žádost o odkoupení totožného pozemku a vyžádání od nich přesnějšího záměru na jeho využití s tím, že o budoucím majiteli bude rozhodnuto obálkovou metodou. Záměr prodeje zveřejnit.

4. Umístění dalších nádob se sáčky na psí exkrementy v ulicích Jiráskova (poblíž „křížku“), Komenského (u vývěsky), Riegrova (na rozcestí u Zerzánů), na křižovatce ulic U hřiště a Jiráskova a v ulici Na Týně (směrem ke hřbitovu).

5. Podat na Úřad práce Semily požadavek o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací pro Město Rovensko p. Tr. pro 3- 4 zaměstnance - občany Rovenska.

II. Pověřuje:

1. Pana Marka Náhlovského dohledem nad sběrem nebezpečných složek komunálního odpadu, které v Rovensku pod Troskami proběhne 4.6.2011.

2. Paní starostku připomínkovat a vyjadřovat se k projektu na prodloužení vodovodního a plynovodního řadu plánovaného od ulice Žižkova směrem na Křečovice.

 III. Bere na vědomí:

1. Žádosti občanů z Rovenska p.Tr. o opravu komunikace k jejich nemovitostem s tím, že bude provedeno místní šetření.

2. Žádost pana .............. na odkoupení motorového vozidla BMW 535 I, které je v majetku města s tím, že žádost bude předložena zastupitelstvu ke schválení (příloha č.1).

3. Záměr výstavby prodloužení vodovodního a plynovodního řadu včetně přípojek, jako nezbytnost pro plánovanou výstavbu pěti rodinných domů v lokalitě od ulice Žižkova směrem na Křečovice.

4. Připravovaný projekt kabelového vedení veřejného osvětlení v Nábřežní a Husově ulici a v Havlíčkově ulici.

5. Studii Ing. Davida Tauchmana na zateplení malé budovy ZŠ a zdravotního střediska (příloha č. 2 a 3).

6. Opravu kabelového vedení veřejného osvětletní v ul. Riegrova s tím, že částka vynaložená na opravu bude vymáhána na majiteli pozemku, který zřejmě při stavebních úpravách kabel porušil.

7. Dluh na nájemném dvou nájemců s tím, že že situace bude řešena v nejbližší době na Městském úřadu.

Zdeňka Nejedlá, starostka

Bc. Jiří Bíma, ověřovatel

Marek Náhlovský, ověřovatel

Úřad

Zvonice z r. 1630

ČEZ - odstávky v obci

Infokanál města

Byty - uprchlíci z Ukrajiny

Byty pro ubytování osob uprchlíků z Ukrajiny 

 

Rovensko p. Tr. virtuálně

Životní události

Průvodce pro občana
služby veřejné správy

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

Mapa Rovensko a okolí

Gobec

Revitalizace městského parku

Volby do ZO 23.9. - 24.9.2022

Baner Rovensko p.Tr.

Rovensko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:427
TÝDEN:4061
CELKEM:1399742

Místo, kde si lidé pomáhají

OdKomunity

Firmy a služby

Živéobce.cz


 

Město Rovensko pod Troskami